WeMind EMDR

WeMind EMDR
moving therapy forward

Stress

WeMind helpt bij het voorkomen en verminderen van stress, om mensen weerbaarder te maken en beter met stress te leren omgaan. Bij verder gevorderde stressklachten kan WeMind ingezet worden in de therapiekamer om stressklachten te verminderen of te laten verdwijnen.

WeMind EMDR

WeMind is de beste behandelmethode voor angst en trauma. Het is ontwikkeld in samenwerking met deskundigen, onderzoekers en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. WeMind wordt in Nederland vergoed door zorgverzekeraars. Het wordt onderwezen door het grootste opleidingsinstituut in de Verenigde Staten, EMDR Consulting en de 3 grootste opleidingsinstituten in Europa. WeMind biedt een veilige en effectieve behandeling die de duur van therapiesessies verkort.

Lees meer...

WeMind EMDR

WeMind is the best treatment method for anxiety and trauma. It was developed in cooperation with experts, researchers and mental health institutions. WeMind is reimbursed by health insurance companies in the Netherlands. It is taught by the largest training institute in the United States, EMDR Consulting and the 3 largest training institutes in Europe. WeMind offers a safe and effective treatment that shortens the duration of therapy sessions.

Read more...

WeMind Exposure

Breng alle exposure-oefeningen uit de buitenwereld naar de therapiekamer, veilig en controleerbaar. Met WeMind heb je als therapeut een groot aanbod aan digitale therapieën binnen handbereik, die een levensechte beleving en maximale confrontatie garanderen. Uit onderzoek blijkt dat cliënten hierdoor in korte tijd grote stappen voorwaarts kunnen zetten in hun behandeltraject.

Lees meer...

WeMind Exposure

Bring all exposure exercises from the outside world into the therapy room, safely and controllably. With WeMind have a wide range of digital therapies at your fingertips as a therapist, guaranteeing a life-like experience and maximum confrontation. Uit onderzoek blijkt dat cliënten hierdoor in korte tijd grote stappen voorwaarts kunnen zetten in hun behandeltraject.

Read more...

Onze partners

VGZ - Moovd
Radboud UMC - Moovd
Maastricht University - Moovd
Minddistrict - Moovd
Isala - Moovd
Welshop - Moovd
EMDR Consulting - Moovd
CAMH - Moovd
Zorgverzekeraars Nederland - Moovd
University of Twente - Moovd
Universiteit Utrecht - Moovd
NL Health Holland - Moovd
HealthValley
Saxion - Moovd
Women's College Hospital - Moovd
Police Care UK - Moovd
Novel T - Moovd
Psyflix - Moovd
Benieuwd naar de mogelijkheden als partner? Neem contact op.