moving therapy forward

Sneller en beter van je trauma en angsten af door Nederlandse software!

Dat is goed nieuws voor de meer dan 80.000 mensen die op een wachtlijst staan!

Nijverdal, 29 juni – Moovd heeft in samenwerking met CaleidoZorg en CZ zorgverzekering, vandaag de eerste resultaten bekendgemaakt van een baanbrekende studie die de effectiviteit van digitale trauma therapie ten opzichte van de traditionele lichtbalk onderzocht.

De bevindingen tonen aan dat de digitale traumabehandeling betere behandelresultaten oplevert, met een 23% kortere behandeltijd en een 49% snellere daling van Subjective Units of Distress (SUD) en een verbetering van het aantal behandelde targets per sessie.

En dat is goed nieuws voor de meer dan 600.000 patiënten die in Nederland jaarlijks voor angst en trauma gerelateerde klachten in behandeling zijn, en misschien nog wel beter nieuws voor de meer dan 80.000 patiënten die voor deze klachten op een wachtlijst staan. De patiënten worden sneller behandeld en zijn eerder klachtenvrij!

De studie, uitgevoerd door een multidisciplinair team van experts van CaleidoZorg, richtte zich op de vergelijking tussen de digitale traumabehandeling en de traditionele therapie met lichtbalk bij cliënten met traumagerelateerde aandoeningen. Het doel was om te onderzoeken welke benadering de meest effectieve en efficiënte resultaten behaald.

Bovendien werd een 49% snellere daling van de Subjective Units of Distress (SUD) waargenomen bij de groep die digitale traumatherapie volgde in vergelijking met de groep die therapie met lichtbalk volgde. Dit resultaat benadrukt de effectiviteit van de digitale methode bij het verminderen van angst en het bevorderen van emotioneel herstel.

Patiënten die digitale traumabehandeling ondergingen, ondervonden een behandeling die gemiddeld 23% korter was dan degenen die traditionele therapie met een lichtbalk volgden. Een andere opvallende bevinding tijdens het onderzoek was een verbetering van het aantal behandelde traumatargets per sessie bij de digitale trauma-groep. Dit wijst op de efficiëntie en de mogelijkheid voor snellere vooruitgang met de digitale aanpak vergeleken met patiënten die de therapie met lichtbalk volgden. Dit suggereert dat de digitale benadering efficiënter is en snellere vooruitgang mogelijk maakt.

Him Vishnudatt, bestuurder bij CaleidoZorg, benadrukt de potentie van digitale trauma therapie in de geestelijke gezondheidszorg voor de toekomst: “Deze resultaten zijn veelbelovend en bevestigen de toegevoegde waarde van digitale technologieën bij traumabehandeling. We zijn enthousiast over de mogelijke toepassingen van deze methode en we zullen doorgaan met ons onderzoek om een dieper inzicht te krijgen in de werkingsmechanismen en om verdere verbeteringen door te voeren.”

CaleidoZorg heeft afgelopen jaar het platform geïntegreerd in hun behandelprogramma’s en het wordt nu als standaardmethode gebruikt. Moovd en Caleidozorg zijn in vergevorderde gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en daarbij behorende verzekeraars om deze digitale behandelmethode op korte termijn voor zorgverleners vergoed te krijgen.

Vraag de onderzoeksresultaten aan

Benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek? Via onderstaande button kun je de resultaten downloaden.