moving therapy forward

Met VRET tot 50% sneller bij de kern van het probleem

Angstnetwerk maximaal geactiveerd

Digitale therapie biedt je als therapeut de ruimte om wat afstand te nemen van de handeling zodat je meer kan focussen op de cliënt. Observeer je cliënt hoe hij of zij reageert op de situatie, zodat je samen sneller de kern van het probleem bereikt.

VRET maakt het zoeken naar stressvolle situaties overbodig. Via het platform van Moovd beschik je over een groot aantal digitale therapieën, die een levensechte beleving en maximale confrontatie garanderen. Uit onderzoek blijkt dat cliënten hierdoor in korte tijd grote stappen voorwaarts zetten in hun behandeltraject.

Met digitale EMDR heb je als therapeut evidence-based klinische hulp bij het toepassen van EMDR. De methode is voor therapeuten fysiek langer vol te houden en biedt de mogelijkheid om de cliënt tijdens het proces nauwkeurig te observeren. Daarnaast kan de methode ook op afstand worden ingezet, bijvoorbeeld bij de cliënt thuis.