Logo Loading

Wat is virtual reality?

Wat is virtual reality?

Wat is virtual reality? Dat is met zo’n bril toch? Iedereen heeft wel een eigen associatie met VR. Of misschien weet je wel helemaal niet wat het (precies) is. In dit artikel leggen we je uit wat virtual reality is en wat de techniek inhoudt.

Virtual reality is een virtuele twee- of driedimensionale omgeving. VR creëert een virtuele wereld zonder kaders. Dit onderscheidt VR van andere media. Bij alle andere media blijft de werkelijkheid te zien of op een andere manier waar te nemen. Mensen kunnen nog zo opgaan in een film, de film houdt op bij de randen van het scherm. Theater legt een fictieve laag over de werkelijkheid, maar wat het publiek ziet, is nog steeds de werkelijkheid. VR wórdt de werkelijkheid, vervangt haar. Het is het enige medium dat een virtuele realiteit combineert met een publiek dat binnen in het medium zit.

Mentale onderdompeling

Een virtual-reality-ervaring is immersive, dit betekent dat je gebruikers kan onderdompelen in een VR-ervaring. Hiermee krijgen ze het gevoel dat ze fysiek aanwezig zijn in een omgeving. Tijdens een VR-ervaring is de gebruiker afgesloten van de werkelijkheid en interacteert hij of zij enkel met de digitale wereld.

Het immersive maken van virtual reality wordt bereikt door zintuigen van de gebruiker te prikkelen met digitale stimuli. Tegelijkertijd wordt stimuli van de fysieke wereld geblokkeerd. Met stimuli wordt bedoeld: elke gebeurtenis, situatie, object of factor die invloed heeft op gedrag. Door de zintuigen te prikkelen met digitale stimuli bereik je mentale onderdompeling (immersion). De gebruiker is dan in een toestand van diepe betrokkenheid.

Mentale onderdompeling verkleint de kans op reactiviteit. Reactiviteit is de neiging van mensen om zich anders te gedragen wanneer ze weten dat ze geobserveerd worden. Dit is een pluspunt bij onderzoek, behandeling en begeleiding. Door de speciale virtual reality brillen en geluiden worden de zintuigen geprikkeld waardoor de gebruiker onderdeel wordt van de beleving.

Onderdeel virtuele werkelijkheid
Op het moment dat een gebruiker onderdeel wordt van de virtuele werkelijkheid, kan iets interessants gebeuren. De wereld verandert niet alleen, de gebruiker verandert mee. Het lichaam dat iemand in VR krijgt, is altijd een representatie van zijn of haar lichaam en niet zijn of haar lichaam zelf.

Zo is het mogelijk iemand te plaatsen in het lichaam van iemand die bijvoorbeeld veel langer, kleiner, jonger of ouder is. Dat zou verregaande effecten kunnen hebben. Jeroen van den Berg, theaterregisseur en schrijver voor film en theater, verwoordt het als volgt: “Toneel en film gaat over personages, je leeft als publiek mee door je te verbinden met het lot van de personages. In VR word jijzelf een personage. Je gaat letterlijk het verhaal in. Je leeft je niet in, maar wordt letterlijk ingelijfd. Daarom is het ook bij uitstek het medium om iets te zeggen over identiteit en wat het betekent om ‘jou’ te zijn. Wat blijft erover van je als je bijvoorbeeld verandert in iemand van het andere geslacht?”

Ontwikkeling VR
De manier waarop VR ontwikkeld wordt, kan verschillen. VR kan worden geregistreerd door een 360-gradencamera, helemaal worden geprogrammeerd of een combinatie van de twee.

1. De geprogrammeerde VR is een omgeving die met computers wordt gegenereerd en via een VR-bril te ervaren is. De gebruiker ziet en hoort een ervaring die vaak interactief is. Het is mogelijk de omgeving te verkennen en te manipuleren. In de nabije toekomst is het mogelijk de virtuele realiteit ook te voelen en zelfs te ruiken. Het einddoel is een ervaring die niet meer van echt te onderscheiden is.

2. De stereoscopic VR wordt gegenereerd door gebruik te maken van een 360-gradencamera. Hierbij wordt de werkelijkheid opgenomen en omgezet in een 360-gradenbeeld. Het getal 360 duidt op de beeldhoek waarmee is gefilmd: de volledige cirkel. Er is geen sprake van een beelduitsnede zoals bij een normale camera. Bij een 360-gradenvideo komt de gehele omgeving in beeld; er is geen ‘voor’ of ‘achter’ de camera. Hier kunnen geprogrammeerde items aan worden toegevoegd, om de ervaring interactief te maken. Ook stereoscopic VR is met een VR-bril te ervaren.

Related Posts