Maastricht University

Optimaliseren van werkgeheugen stimulatie tijdens EMDR-therapie met Virtual Reality

Voor de behandeling van trauma gebruiken therapieën zoals EMDR taken die het werkgeheugen belasten. Virtual Reality (VR) maakt het mogelijk om naast oogbewegingen verschillende variabelen te manipuleren, wat de werkzaamheid van EMDR verder kan verbeteren. Daarom is in de huidige studie onderzocht of het verhogen van de complexiteit van taken die in een VR-omgeving worden uitgevoerd, leidt tot een hogere belasting van het werkgeheugen.

Deelnemers voerden in dit onderzoek verschillende taken uit in een Virtual Reality-ruimte waarin de snelheid en het bewegingspatroon van een stimulus worden gemanipuleerd, en een tertiaire taak wordt toegevoegd. Tijdens elke taak werden reactietijden gemeten met een random interval repetition (RIR) -taak.”

Uit het onderzoek bleek dat de bevindingen de hypothese ondersteunden dat verhoogde taakcomplexiteit leidt tot hogere belasting van het werkgeheugen. Zowel snelheid als tertiaire taakvariabelen waren significant en er werd een interactie-effect tussen beide gevonden. De enige onbeduidende variabele was oogbeweging.

Het toevoegen van een tertiaire taak lijkt een efficiëntere manier om het werkgeheugen te belasten dan het verhogen van de snelheid en het veranderen van het oogbewegingspatroon, aangezien het cognitief uitdagender is dan oogbewegingen.

Het onderzoek laat zien dat door het toevoegen van een tertiaire taak het werkgeheugen op een efficiëntere manier belast.

Tjeu Theunissen, onderzoeker bij Maastricht University

Door Ties Theunissen