U-center - Maastricht University

Haalbaarheidsstudie: Virtual Reality-gebruik tijdens EMDR-therapie

In een haalbaarheidsstudie is onderzocht of de VR-app van online EMDR (voorheen SilVRmind) effectief kan worden toegepast in een klinische setting. De VR is geïmplementeerd bij GGZ-kliniek U-center, waar patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen en een intensief behandelprogramma ondergaan in de gespecialiseerde zorg. U-center stemde ermee in om het huidige onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Maastricht, te ondersteunen en te faciliteren. Deze haalbaarheidsstudie onderzocht of VR EMDR-implementatie leidt tot meer vermindering van subjectief leed naar trauma in vergelijking met andere traditionele (niet-VR) interventies in een klinische patiëntenpopulatie.

Het onderzoek wijst uit dat het stressniveau verder daalde via VR-gebruik in vergelijking met traditionele methoden (lichtbalk of vingerbewegingen). Een meerderheid van de patiënten gaf tevens de voorkeur aan de VR-methode boven andere methoden. Patiënten rapporteerden meer subjectieve effectiviteit, meer immersiviteit. Ze gaven ook aan zich beter op het proces te kunnen concentreren en meer anonimiteit te ervaren

Patiënten geven de voorkeur aan de VR-methode boven traditionele EMDR-methoden

Door Tjeu Theunissen